Pro Tietosuoja

Protietosuoja.fi opastaa ja helpottaa selviytymään toukokuussa 2018 voimaan tulevan tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteista.  Asetus edellyttää monien selvitysten, korjaustoimien, ohjeiden, hyvien käytänteiden ja dokumentaation tekemistä. 

Protietosuoja.fi avaa asetusta sitä vähemmänkin tuntevalle ja antaa käsityksen sen sisällöstä ja toimista, joita se edellyttää.

Meillä on myös oma ehdotus siitä, kuinka työn voi aloittaa helpommin. Se etenee loogisesti, ja lopputuloksena on ensimmäinen versio organisaation omasta materiaalista. 

Koska asetuksen lopullista tulkintaa ja ennakkopäätöksiä ei vielä ole, niin kevään jälkeen on mahdollista helposti korjata ja tarkentaa dokumentaatiota ja kehittää omaa toimintaa käyttäjäystävällisellä pilvipalvelulla.

Ominaisuudet:

  • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
  • asetuksen edellyttämän organisaation dokumentaation tekeminen
  • asetuksen edellyttämä riskien arviointi
  • organisaation henkilöstön koulutus ja tarvittava dokumentaatio siitä
  • organisaation koulutusten hallinnointi koulutusrekisterin avulla
  • poikkeamailmoituksen tekeminen

www.protietosuoja.fi

Palvelua toteuttamassa